BESSTER
TERMOBOX
Profesionálny rozvoz obedov je s nami hračka!

Termobox BESSTER

Termobox BESSTER (tiež termoobedár, termonádoba, termobox, menubox, thermobox) prešiel vývojovým procesom za účelom odstránenia negatív, ktoré ovplyvňujú kvalitu a teplotu dovážanej stravy a tým priamo poškodzujú naše zdravie. Jedinečnosť termoboxov spočíva v účelovom rozložení nádob (miska na polievku, miska na šalát, kompót, prílohu a tanier na hlavné jedlo) do termoizolačného kufríka a tým vzniká jedinečný stravovací systém termobox BESSTER.

K stravníkovi sa tak dostane obed, večera, ako na tácni v reštaurácii alebo inom stravovacom zariadení čo je z hľadiska zdravia najdôležitejšie, dodaná strava je teplá (dochádza k minimálnej strate teploty počas prevozu a manipulácie) a pacient, klient, pracovník, pokiaľ je časovo, alebo pracovne zaneprázdnený, môže k stolovaniu pristúpiť, ako mu to situácia dovolí bez toho, aby bola znížená kvalita alebo teplota konzumovanej stravy

Termobox BESSTER

Galéria termobox BESSTER

O spoločnosti BESSTER

BESSTER Group s.r.o. je rodinná firma. Od začiatku svojho pôsobenia na trhu má ako svoju prioritu stravovacie služby v oblasti stravovania pacientov a klientov; nemocničné zariadenia, zariadenia sociálnych služieb a starostlivosť o seniorov, domovy dôchodcov, charitatívne organizácie, zariadenia opatrovateľskej starostlivosti, sanatória, v oblasti cateringu stravovanie zamestnancov firiem či už jednotlivcov alebo skupín v priemyselných parkoch, fabrikách, v stavebníctve, pri výstavbe diaľnic, inžinierskych sietí, predajne, hypermarkety, kancelárie, nápravnovýchovné zariadenia, priemyselné parky, poľnohospodárstvo, družstevní roľníci, dielne, výrobné haly, sklady, mäsopriemysel a podobne.

Termobox a jeho vlastnosti

Certifikácia temoboxov

Referencie - Termoboxy Besster

Kontakt

BESSTER Group s.r.o.
Pod Vinbargom 2649
085 01 Bardejov
Slovensko

(+421) 54 474 2604
(+421) 908 992 383
besster@besster.sk

Napíšte nám

x
Powered by jqueryform.com